Závěrečné zkoušky autoškoly - Autoškola Mirpal Karviná, Orlová, Havířov, Dětmarovice, Petřvald, Bohumín, Rychvald
Hledáte autoškolu? Autoškola Mirpal Karviná je tu právě pro Vás.Závěrečné zkoušky autoškoly jsou poslední částí vašeho výcviku.


Celý proces závěrečné zkoušky autoškoly probíhá během jediného dne. Závěrečné zkoušky lze vykonat pouze pondělí až čtvrtek po zaplacení poplatku za provedení zkoušky. Poplatek za provedení zkoušky činí 700 Kč a platí se Magistrátu Karviná. Co s sebou na závěrečné zkoušky autoškoly? S sebou nezapomeňte občanský průkaz!


Závěrečné zkoušky autoškoly probíhají v Karviné a skládají se ze tří bodů.


Prvním bodem těchto závěrečných zkoušek je písemný test na počítači. Test obsahuje 25 náhodně vybraných otázek, na které máte 30min. Každá z těchto otázek má pouze jednu správnou odpověď. Maximálním počet dosažitelných bodů tohoto testu je 50. Pro úspěšné vykonání zkoušky pro řidičské oprávnění veškerých skupin musíte dosáhnout minimálně 43 bodů.


Druhým bodem závěrečných zkoušek autoškoly je praktická jízda s komisařem. Závěrečná jízda s komisařem trvá zhruba 30-45min. Během této jízdy prokážete, zda umíte parkovat, zda dokážete plynule a bezpečně jezdit v silničním provozu atd. Jízdu vykonáváte ve vozidle, v kterém probíhal celý Váš kurz autoškoly včetně Vašeho instruktora.


Třetím a zároveň posledním bodem závěrečné zkoušky autoškoly je ústní zkouška z údržby vozidla. Komisař Vám položí několik otázek z údržby vozidla, na které musíte odpovědět. Množství otázek záleží na skupině řidičského oprávnění, pro kterou děláte autoškolu.


Pro řidičské oprávnění skupiny A je celkový počet otázek 15. Komisař vybere 1 otázku, na kterou bude očekávat odpověď.

Celkový počet otázek pro řidičské oprávnění skupiny B je 25 a z toho budete muset odpovědět na 2 otázky.

Pro řidičské oprávnění skupiny C je celkový počet otázek 45. Komisař vybere 3 otázky, na které odpovíte.

Pokud děláte autoškolu pro řidičské oprávnění skupiny D, tak musíte odpovědět na 4 otázky zvolené komisařem, z celkového počtu 45 otázek.


V případě, že závěrečné zkoušky z autoškoly nezvládnete, tak se můžete přihlásit na opravné zkoušky. Tuto opravnou zkoušku lze vykonat po uplynutí 5 pracovních dní, ale musíte jí vykonat nejpozději do 6 měsíců. Po uplynutí této půlroční lhůty musíte podstoupit znovu celý kurz výcviku autoškoly.


Po úspěšném dokončení závěrečné zkoušky si mohou žáci spadající pod Magistrát Karviná požádat o řidičský průkaz a to od pondělka do čtvrtku od 7:30hod, ale až 1 den po vykonání závěrečné zkoušky.


Žáci, kteří nespadají pod Magistrát Karviná, si mohou na druhý den vyzvednout papíry o provedené zkoušce a s těmito papíry musí zajít na svůj magistrát či odbor dopravy. Vyzvednutí těchto papírů lze domluvit s Vaším instruktorem autoškoly.


K vyřízení řidičského průkazu budete potřebovat 50 Kč a fotografii. Celý proces tohoto vyřízení řidičského průkazu trvá cca 20 dní.


Udělejte si online testy autoškoly.
Ceník závěrečných zkoušek (veškeré tyto položky si účtuje Magistrát Karviná)


Opravná zkouška - písemný test
100 Kč
Opravná zkouška - údržba vozidla
200 Kč
Opravná zkouška - jízdy
400 Kč
Platba Magistrátu Karviná za provedení zkoušky
700 Kč
Copyright © 2010 Autoškola Mirpal
Vytvořil Viktor Petříček
Vytvořil Viktor Petříček (Devbon)
Nabídka kurzů Auta naší autoškoly Ceník autoškoly Přihláška do autoškoly Kontakt na autoškolu Autoškola Mirpal Karviná Autoškola Karviná Autoškola Orlová Autoškola Havířov Autoškola Dětmarovice Autoškola Petřvald Autoškola Bohumín Autoškola Orlová Autoškola Karviná Autoškola Mirpal Karviná Výcvik autoškoly - průběh autoškoly Nabídka kurzů Online autoškola testy Autoškola Mirpal Karviná Mapa webu